• Roddaregatan 1, Vaxholm, Sverige

Ordförande: Thomas Kalmér Sekreterare: Johan Ewetz Kassör: Leif Norman Hamnkapten: Lars Lindström Mark- och gårdsfogde: Niklas Lindevall Styrelsesuppleanter: Peter Malm och Peter Larsson Valberedning: Elisabeth Oldengren (sammankallande) och Eva Norman