Medlems info om arbete

Medlemmar

För en ideell förening som Stora Skutvikens Båtklubb, med många praktiska göromål att hantera varje år, är medlemmarnas gemensamma arbete väsentligt för att hålla nere kostnaderna och säkra klubbens fortlevnad.

Det finns alltid uppgifter som inte hunnits med, och vi ser gärna ytterligare frivilliga insatser. "Ingen kan göra allt, men alla kan och förväntas göra något"


Följande sysslor finns att utföra :

- Olja klart bryggan.

- Skrapa o måla dörren till övervåningen (på baksidan). Grön färg

- Gräsklippning, redan tingat (tack Rudi och Christer!)

Innanför dörren i huset, dit vår grindnyckel går, finns erforderligt material: Roller med skaft för oljning, snickerifärg, penslar mm. Avrapportera gärna ditt gjorda arbetsinsatser till Hamnkapten Lars Lindström


Styrelsen