Avgifter 2024

Årliga avgifter nuvarande medlemmar i SSBK

 • Medlemsavgift 1000 kr
 • Bryggplatsavgift som nu är lagd på en fast nivå för insida och en för utsida av bryggan.
  • Insida 1.500 kr
  • Utsida 2.500 kr
 • Bryggfonds-avgift 2.500 kr/år, denna investering återbetalas ej vid utträde ur klubben.
  • Total årsavgift för medlemmar med bryggplats:
  • Insida: 5.000 kr
  • Utsida: 6.000 kr
 • Tillägg för nya medlemmar 2.500 kr i engångsavgift och den avser bryggfonden och den ackumulerade kostnad som nuvarande medlemmar har betalt från 2019-2023 med 500 kr / år (5 x 500 kr = 2.500). Total avgift 2024 för ny medlem blir alltså enligt följande:
  • Insida: 7.500 kr
  • Utsida: 8.500 kr


Årliga avgifter köande till båtplats i SSBK samt instegsavgift till kön

 • Vid anmälan till kön tas en instegs avgift ut med 500 kr
 • Kö-plats 300 kr

Övriga avgifter SSBK

 • Nyckel deponi om 500 kr vid uthämtning av nyckel, återbetalas vid utträde och återlämning av nyckel
 • Förvaring av kajak i klubbhuset 300 kr
 • Förvaring av roddbåt på land 100 kr